Voorafgaand aan de training 
 
Iedere deelnemer ontvangt een persoonlijke uitnodiging per mail. Hierin wordt uiteengezet wat de uitgangspunten en doelstellingen van KEEP Connecting People® zijn. Ook ontvangt de deelnemer een persoonlijke code! De deelnemer vraagt zelf aan 5 zakelijke gesprekspartners over hem/haar een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst is beschikbaar door de code in te voeren op www.keepconnectingpeople.com. Nadat alle vragenlijsten zijn ontvangen worden deze geautomatiseerd verwerkt om de deelnemers tijdens de trainnig een schriftelijke feedback te geven.


Tijdens de training 
 
De deelnemers krijgen in het eerste deel van de training hun schriftelijke feedback uitgereikt. De deelnemers hebben nu direct inzicht in hun sociale stijl. Inzicht in hoe zij in hun communicatie, empathie en flexibiliteit overkomen op hun gesprekspartners en hoe zij andere stijlen kunnen herkennen. Vervolgens wordt getraind hoe zij, uitgaande van hun eigen stijl in relatie tot de ander, gesprekken zo kunnen voeren dat de ander meer open staat voor hun argumenten, bereid is te luisteren, hen vertrouwt en er over en weer respect is voor wederzijdse standpunten.
Hierna wordt de vertaalslag gemaakt naar gesprekscenario's voor de praktijk van de deelnemers zelf. Tot slot oefenen de deelnemers de eigen praktijk met hun persoonlijke online software.


Na afloop van de training 
 
Nadat de deelnemers de training hebben gevolgd kunnen zij het geleerde blijvend toepassen of evalueren door gebruik te maken van hun online software. Zij kunnen hiermee van iedere gesprekspartner een profiel maken en daarmee hun gesprekken maximaal voorbereiden/evalueren. Ook de gehele samenvatting van het programma blijft voor de deelnemers online beschikbaar.

Algemene Voorwaarden | Privacybeleid
© 2010-2013 KEEPConnectingPeople.com
Ontwikkeld door CuSo Interactive