KEEP Company Coaching BV heeft voor het trainingsprogramma KEEP Connecting People® online software ontwikkeld. Het inzetten en gebruik van deze software;

    • Stelt anderen, voorafgaande aan de training, in staat over een deelnemer een assessment te maken.
    • Stelt de deelnemer, tijdens de training in staat een self-assessment te maken.
    • Stelt de deelnemer, na de training blijvend in staat van anderen een assessment te maken.
    • Stelt ook deelnemende organisaties in staat van complete (doel)groepen een assessment maken. 

De training in combinatie met de speciaal voor KEEP Connecting People® ontwikkelde software is uniek! Waarom...?

    • De perceptie, het beeld dat anderen van de deelnemer hebben geldt als uitgangspunt. In tegenstelling tot assessments
      waarbij de deelnemer over zichzelf een vragenlijst invult. 
    • De uitslag van het assessment geeft de deelnemer een valide, beschrijvend beeld over hoe hij/zij overkomt op anderen. 
      In tegenstelling tot het typeren van mensen (hokjes) in wie of wat zij zijn.
    • De deelnemer krijgt persoonlijk een schriftelijke en confidentiële uitslag over zijn/haar sociale stijl. In deze uitslag staat 
      ook beschreven hoe empathisch en flexibel de deelnemer overkomt. Dit in tegenstelling tot alleen de communicatiestijl. 
    • Iedere deelnemer krijgt toegang tot de online software waardoor het programma direct, blijvend zal worden toegepast!
    • De software is via internet worldwide te gebruiken op alle smartphones, pc's, pads, tablets en apple-computers!          
       
Bovenstaande betekent dat deelnemers het programma blijvend toepassen, niet omdat het moet maar omdat zij het zelf willen en het nut ervan zien! Hierbij is het uitgangspunt van het programma van essentieel belang: het gaat er niet om zelf of anderen te willen veranderen, het gaat om het winnen en behouden van vertrouwen!

Lichte bedrijfswagen productinformatie (wachtwoord vereist)
Algemene Voorwaarden | Privacybeleid
© 2010-2013 KEEPConnectingPeople.com
Ontwikkeld door CuSo Interactive