KEEP Company Coaching BV traint, ontwikkelt en adviseert organisaties en de mensen die daarbij betrokken zijn op bestuurlijk, leidinggevend en uitvoerend niveau. 

  Wij zijn actief in diverse sectoren en in onze dienstverlening gespecialiseerd op het gebied van advies-, management-, 
  commerciėle- en  communicatievaardigheden. Onze expertise is erop gericht organisaties en werknemers, uitgaande 
  van hun reeds aanwezige kwaliteiten en competenties, zo te ondersteunen dat zij met een minimale belasting in tijd 
  en geld maximaal rendement halen uit hun opleiding, training of begeleiding. Wij adviseren werknemers op elk punt in
  hun loopbaan en dat doen we al meer dan 25 jaar!
 
  Vast staat dat ons persoonlijk succes in communicatie en samenwerking sterk afhangt van de manier waarop wij op anderen
  overkomen. Hoe goed kent u uw communicatie en hoe denkt u dat anderen u ervaren? Kunt u de perceptie die anderen van
  u hebben beļnvloeden. En zo ja, hoe?  
  Op deze en andere vragen krijgt u tijdens de workshop ‘KEEP Connecting People®' antwoord. Onze referenties.
 
Invullen Assessment over een deelnemer aan de training KEEP Connecting People®
Wanneer u van iemand een code heeft ontvangen om een vragenformulier over hem of haar in te vullen kan dat hieronder. U kunt daarna direct de vragen beantwoorden. (nb: een correcte code bestaat uit 10 tekens).
Code:
Inloggen (Ex-)deelnemer KCP
Loginnaam:
Wachtwoord:
Self-assessment KCP
Loginnaam:
Wachtwoord:
Inloggen organisatie
Loginnaam:
Wachtwoord:
Inloggen Team-assessment
Loginnaam:
Wachtwoord:

Algemene Voorwaarden | Privacybeleid
© 2010-2013 KEEPConnectingPeople.com
Ontwikkeld door CuSo Interactive